o-rebro_slott_2_2_1.jpg
Projektnamn: Slottet – ombyggnad kök, Byggherre: Statens Fastighetsverk, Byggnadstyp: Ombyggnation i slott

Slottet, Örebro

Projektnamn: Slottet – ombyggnad kök

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Byggnadstyp: Ombyggnation i slott


Bakgrund

Under våren 2018 skulle ett befintligt restaurangkök byggas om till kök för lättare matlagning och caféverksamhet i sydöstra tornet i Örebro slott. Förutom ett cafékök skulle även en museiverksamhet för cirka 25 personer rymmas i tornet. VentPartner fick ansvar för ventilationen efter en vunnen upphandling – mycket tack vare nyckelpersoners erfarenhet samt organisationens bedömda kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag.

Utmaning

Vid montering av köksventilation ställs det höga krav när det gäller funktion och brandsäkerhet. Stor vikt läggs vid uppfångningsförmågan av matos, rening av kanalsystem och aggregat, samt att säkerhetsställa förhindrande av brandspridning genom ventilationssystemet. En utmaning var att många utrymmen i tornet var trånga, vilket innebar att det inte fanns några självklara platser för installation av ventilationen.

- I och med att Örebro slott är skyddat som statligt byggnadsminne så finns det många begränsningar kring vad man får göra i byggnaden – det får inte påverka utseendet och arkitekturen, säger Tobias Godlund, vd för VentPartner Närke.

Resultat

För att lösa utmaningen med ventilationens placering detaljstuderades kritiska passager och utrymmen tidigt i projektet.  Även ledningar och apparater kontrollerades så att de inte kolliderade med övriga installationer eller inredning. VentPartner kom fram till att två separata luftbehandlingsaggregat behövde installeras för att säkerhetsställa krav gällande de olika verksamheterna samt brandkrav, och att aggregaten skulle placeras på andra våningsplanet i tornet. För att kunna transportera aggregaten genom slottets befintliga dörrar och öppningar behövde aggregaten plockas isär i mindre delar. 

- Det var många viktiga aspekter att ta hänsyn till i det här projektet. Tack vare att alla inblandade parter hade en tät dialog med regelbundna produktionsmöten kunde vi samordna arbeten för att klara den tajta tidplanen, säger Tobias Godlund, vd för VentPartner Närke.


För mer information:

Tobias Godlund, VD för VentPartner Närke | 070- 386 99 57