icasoltunet.jpg
Projektnamn: ICA Soltunet Nora, Beställare: P2 Energi, Byggherre: ICA Soltunet Nora

ICA Soltunet Nora

Beställare: P2 Energi

Byggherre: ICA Soltunet Nora

Hyresgäst: ICA Soltunet Nora

Byggnadstyp: Energiprojekt i befintlig ICA-butik             

Storlek: ICA-butik i ett plan


Bakgrund:

Huset hade en hög energiförbrukning som man önskade sänka. P2 energi sökte en totalentreprenör för att ta hand om helheten med ventilations- och byggarbeten, VS, El och styr. En kylentreprenad utfördes parallellt där gamla kylmaskiner byttes ut. I vår totalentreprenad byggde vi ett nytt teknikrum, vi utförde ombyggnation av kanalsystem, bytte ut ventilationsaggregat och energieffektiviserade hela huset.

Utmaning: 

Projektet kom med en del utmaningar då ombyggnationen i det befintliga huset skedde under pågående verksamhet. Det var dessutom trångt och vi fick samsas med de få ytorna tillsammans med verksamheten. Byggnaden var gammal och innehöll en del asbets. Först efter att asbetsen hade avlägsnats korrekt kunde vi fortsätta med uppdraget och arbeta i en hälsosam miljö.

Resultat: 

Det fungerade väldigt bra, och ICA-handlaren var mycket nöjd med energibesparingen som visade sig direkt när det nya systemet sattes i drift, och det gamla stängdes av.

 

Bildkälla: Icagruppen