En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur vi ser på service. Vi utför noggranna servicearbeten med hjälp av avtal i grunden och akuta servicebesök vid behov. En vanligt orsak till dåligt inomhusklimat är att man inte vårdar den som man ska vilket också gör att anläggningen inte får samma livslängd. Vår serviceavdelning underhåller och åtgärdar installationer för ni ska ha en så bekymmersfri installation som möjligt.

Vi arbetar med service inom ventilation, styr- och regler, värmesystem samt kyla/värmepumpar. Då vi har både bred och djup kunskap inom installationssystem i byggnader kan vi hjälpa er att driftoptimera för att ständigt ha den bästa möjliga funktionen på era anläggningar. På Svensk ventilations hemsida kan du läsa mer om hur viktigt det är att underhålla sitt ventilationssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss