En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter, därför är energibesparing och driftsekonomi numera ett ständigt pågående arbete, ett arbete som kommer att vara ännu viktigare i framtiden. Genom rätt injustering av värmesystem och energieffektiv ventilation kan vi hjälpa våra kunder att spara mycket energi och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Därför är det lika viktigt att genomföra en energieffektivisering för befintliga fastigheter som vid nybyggnationer.

Utifrån detta är VentPartner med vår personal den bästa lösningen för er. Med både bred och djup kunskap inom byggnads- och installationssystem kan vi erbjuda er energiutredningar med åtgärdsförslag och tillhörande investerings- och payoff-kalkyler. 

Vill du veta mer? Kontakta oss