ENERGI

En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter, därför är energibesparing och driftsekonomi numera ett ständigt pågående arbete, ett arbete som kommer att vara ännu viktigare i framtiden.
Läs mer

KYLA & VÄRME

Med våra montörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda projektering och installation av den mest energi- och driftsekonomiska anläggningen för kyla och värme.
Läs mer

STYR- & REGLER

Många undersökningar visar tydligt på att ventilation och arbetsprestation hänger samman, det vill säga att inomhusklimatet och temperaturen spelar stor roll för vår förmåga att koncentrera oss.
Läs mer

VENTILATION

Våra konstruktörer, projektledare och montörer har tillsammans många års erfarenhet av ventilationsentreprenader och vi arbetar med allt från totalentreprenader till färdiga handlingar.
Läs mer

SERVICE

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur vi ser på service. Vi utför noggranna servicearbeten med hjälp av avtal i grunden och akuta servicebesök vid behov.
Läs mer

OVK

Kravet på OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) har funnits sedan 1991 då man märkte hur undermålig inomhusmiljön i bostäder, skolor och andra lokaler var.
Läs mer

PARTNERING

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen och betyder att beställaren, byggföretaget, installatörer, konstruktörer och andra nyckelaktörer tillsammans jobbar emot samma mål inom ett byggprojekt.
Läs mer

KVALITÉ & MILJÖ

Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Läs mer