Ullna Golfklubb

VentPartner i Västmanland AB har byggt om ventilationen i klubbhuset på anrika Ullna Golfklubb. Ombyggnationen omfattar ny ventilation i restaurangen med tillhörande kök samt ett eget aggregat till omklädningsdelarna

Fakta installationen

Kund: HGP Bygg & Konsult

Beskrivning:

Klubbhus med storkök och restaurang samt omklädningsrum och butik
Entreprenadform:       Totalentreprenad
Tidplan: April - Oktober 2016

Omfattning:        

      


Ett nytt tilluftsaggregat för att kompensera storkökets köpa, förser restaurangen och butiken med luft.
Aggregatet är försett med både värme och kyla via två reversibla värmepumpar som stegas in i serie.
Separat FTX aggregat med roterande återvinning till omklädningsrummen.

Projektorganisation

Projektledare: Emil Bergquist
Projektör: Robin Averstedt
Ledande montör:        Per Eriksson
Servicetekniker: Andreas Estelli

Teknik

Antal aggregat: 1 st nytt tilluftsaggregat till köket och butiken
1 st nytt FTX aggregat till omklädningsrum
Luftflöde:

Köket och restaurangen 3 000 l/s
Omklädningsrum 650 l/s

BTA (bruttoarea)0:     195 m2 ny verkstad
  Kund/Brukare: Johan Hagenfeldt, Ullna Golf AB
  Fastighetsägare: Ullna Golf AB
Kontraktssumma: Ca 1 550 000 kr exkl. moms
   

Fotograf: Ullna Golf Club/B-Smart

VentPartner erbjuder kreativa lösningar för bekymmersfria och driftekonomiska installationer till fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier.

Om oss

VentPartner utför total- och utförandeentreprenader inom ventilation, kyla samt styr- och övervakning.

Vi utför även förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga ventilations- kyl- samt styr- och övervakningsanläggningar.

Läs mer...

Kontakta oss

 Nyängsgatan 5
     641 47 Katrineholm
  0150-137 00

Roxtorpsgatan 16B
     582 73 Linköping
  013-35 34 00

Hanholmsvägen 51A
     602 38 Norrköping
  011-28 49 00

 Kokillgatan 3
     721 33 Västerås
  021-30 23 00

Stubbengatan 2
     703 44 Örebro
  019-33 01 00

 

Email: info@ventpartner.se

Ansvarig utgivare: Ulf Bergquist

Följ oss