Nordic Wellness gym Örebro

I vintras blev Nordic Wellness gym klart i Örebro, en lokal som var befintligt under ett Parkeringshus och vi drog all ventilation i gymmet. Vi hade tidigare, när P-huset byggdes förberett ett schakt för ute- och avluft i förebyggande syfte då man visste att lokalen på nedre botten var outhyrd men det var oklart vilken verksamhet som skulle in.

Eftersom ute-avluft var befintligt anpassade vi ventilationsluftflödet efter det. Vi hade en tät dialog med både fastighetsägare och hyresgästen (Nordic Wellness) vid projektering för att få fram en lösning som passade verksamheten.

När det gäller gym är det ofta en utmaning att få till ett bra luftflöde då många ska vistas i samma lokal och kroppen avger mer kroppsvärme än vanligt. Dessutom blir det extra viktigt för kroppen att få ordentligt med syre vid fysisk ansträning. En annan utmaning var att det var väldigt kort byggtid och materialval var beroende på leverantörernas leveranstid. Projektet drevs i en ”samverkansform” där alla inblandade entreprenörer deltog i täta möten och snabba beslut för att kunna klara projektets sluttid.

Vi hade en bra samverkan - både i projekteringen och med alla installatörer på byggarbetsplatsen vilket var nyckeln till ett lyckat projekt.

 

VentPartner erbjuder kreativa lösningar för bekymmersfria och driftekonomiska installationer till fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier.

Om oss

VentPartner utför total- och utförandeentreprenader inom ventilation, kyla samt styr- och övervakning.

Vi utför även förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga ventilations- kyl- samt styr- och övervakningsanläggningar.

Läs mer...

Kontakta oss

 Nyängsgatan 5
     641 47 Katrineholm
  0150-137 00

Roxtorpsgatan 16B
     582 73 Linköping
  013-35 34 00

Hanholmsvägen 51A
     602 38 Norrköping
  011-28 49 00

 Kokillgatan 3
     721 33 Västerås
  021-30 23 00

Stubbengatan 2
     703 44 Örebro
  019-33 01 00

 

Email: info@ventpartner.se

Ansvarig utgivare: Ulf Bergquist

Följ oss